Sekitar EduBlogger Meetup #2

Pandangan daripada seorang bukan cikgu di Edublogger Meetup #2. Kita perlukan lebih ramai pendidik yang kreatif menggunakan teknologi untuk berkongsi ilmu!