Mereka Bentuk PCB

PCB adalah singkatan daripada Printed Circuit Board atau Litar Papan Bercetak. Tujuan kita membuat PCB adalah untuk menjadikan litar elektronik kita lebih kemas. Selalunya sebelum kita mereka bentuk PCB, kita akan uji terlebih dahulu litar yang ingin dihasilkan. Pengujian litar boleh dilakukan sama ada menggunakan simulasi, breadboard atau papan strip/donut. Selepas dipastikan litar berfungsi, barulah kita mereka bentuk PCB menggunakan komponen-komponen yang sudah diuji tersebut.

Autodesk Eagle

Berikut adalah topik-topik yang akan disentuh didalam blog ini bagi kategori Mereka Bentuk PCB.

Pengenalan Mereka Bentuk PCB

  1. Senarai Perisian PCB Percuma
  2. Memasang Perisian Autodesk Eagle
  3. Menghasilkan Projek PCB Baru
  4. Membuat Litar Skematik Ringkas
  5. Mereka Bentuk PCB Ringkas
  6. Simpan Fail PCB Bentuk PDF
  7. Menjana Fail Gerber

…akan ditambah dari masa ke semasa…